เคืองตา ตาแห้งแก้ได้

เวลาที่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วไม่สบายตา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณสมบัติของคอนแทคเลนส์ที่ขาดความชุ่มชื้น ส่งผลให้ไม่สบายตา และอาจระคายเคืองตาได้ตลอดวัน การเลือกคอนแทคเลนส์ที่สามารถคงความชุ่มชื้นไว้ในชิ้นเลนส์ได้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ใส่เมื่อไรก็สบายตาและลดอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับดวงตาได้

เคืองตาเพราะคอนแทคเลนส์

      อาการเคืองตา ไม่สบายตา ระคายเคืองตาจากคอนแทคเลนส์สามารถเกิดขึ้นได้ โดยสาเหตุหลักมาจากการเลือกใช้คอนแทคเลนส์ที่มีคุณสมบัติด้านคงความชุ่มชื้นไว้ในเลนส์ไม่เพียงพอ ทำให้เวลาใส่คอนแทคเลนส์ติดต่อกันนานเกิน 8 ชั่วโมงใน 1 วัน คอนแทคเลนส์จะแห้งจนดึงน้ำจากดวงตาออกมา ส่งผลให้เคืองตา ไม่สบายตา ตาแห้งและตาแดงจากการที่ดวงตาขาดความชุ่มชื้น นำไปสู่อาการคันตา ใช้นิ้วขยี้ตา และเกิดปัญหาสุขภาพตาต่าง ๆ ตามมาถ้ายังไม่เปลี่ยนคอนแทคเลนส์คู่ใหม่ที่ช่วยคงความชุ่มชื้นไว้ในเลนส์ได้ตลอดวัน

ความชุ่มชื้นสบายตาที่คุณเลือกได้

      การเลือกคอนแทคเลนส์และน้ำยาล้างเลนส์คุณภาพดีที่มีความชุ่มชื้นสูงตลอดวันมีความสำคัญมาก เพราะช่วยถนอมดวงตาและลดการระคายเคืองตาได้ ยิ่งถ้าคอนแทคเลนส์และน้ำยาล้างเลนส์มีคุณสมบัติพิเศษที่คงความชุ่มชื้นได้ยาวนาน ย่อมช่วยให้สบายตาสบายใจทุกครั้งที่ใช้งาน โดยคุณสมบัติที่ควรรู้ควรเลือกมีดังนี้

      • เลือกคอนแทคเลนส์


    - คอนแทคเลนส์ที่มีค่าความชุ่มชื้นหรือค่าอมน้ำเทียบเท่ากับปริมาณน้ำในดวงตา ช่วยลดอาการตาแห้ง เคืองตาระหว่างวัน เพราะคอนแทคเลนส์ไม่มีการดูดน้ำในตาออกไป

    - คอนแทคเลนส์ที่มีค่าอมน้ำสูง 78% เพราะค่าอมน้ำยิ่งสูง ยิ่งช่วยให้เลนส์นิ่มใส่สบายตา ลดอาการเคืองตาขณะใส่เลนส์ได้ 

    - การออกแบบคอนแทคเลนส์ที่เลียนแบบชั้นไขมัน จะมีการเคลือบที่ผิวคอนแทคเลนส์ ช่วยป้องกันการระเหยของน้ำในเลนส์ คงความชุ่มชื้นไว้ที่เลนส์ได้ยาวนาน 16 ชั่วโมง หมดกังวลกับอาการเคืองตา

      • เลือกน้ำยาล้างเลนส์ 

       - น้ำยาล้างเลนส์สัมผัสที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้กับผิวเลนส์ได้ยาวนาน 20 ชั่วโมง โดยมีคุณสมบัติของสารหล่อลื่นที่พบได้ในดวงตามนุษย์ ช่วยให้สบายตาตลอดวันจนถึงเวลาที่ต้องถอดก่อนเข้านอน

       - น้ำยาล้างเลนส์สัมผัสที่ฆ่าเชื้อโรคได้ 99.9% ผิวเลนส์สะอาด ปลอดภัยกับดวงตาทุกครั้งที่สวมใส่

       - น้ำยาล้างเลนส์สัมผัสที่มีค่า pH ใกล้เคียงน้ำตา อ่อนโยนต่อดวงตา ไม่ระคายเคือง ชุ่มชื้นสบายตาตลอดวัน

       - น้ำยาล้างเลนส์สัมผัสที่มีสารชะล้างคราบสิ่งสกปรก อย่างฝุ่นหรือคราบโปรตีน ถนอมคอนแทคเลนส์ให้ใช้งานได้ดี ใส่เมื่อไรเลนส์ก็ให้ความรู้สึกสบายตา

       การใส่ใจเลือกใช้คอนแทคเลนส์และน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณสมบัติช่วยคงความชุ่มชื้นไว้ในชิ้นเลนส์ ไม่เพียงช่วยลดอาการเคืองตาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทุกการมองเห็นชุ่มชื้นสบายตา แม้ใส่คอนแทคเลนส์ตลอดทั้งวันก็ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมั่นใจในทุกวัน                                                                                                                                                                                                          BL(VC)-BTOD-134-22

Close
เข้าสู่ระบบ