มาทำความเข้าใจกันให้ถูกว่าสายตายาวแต่กำเนิดกับสายตายาวตามวัยนั้นต่างกันอย่างไร