เลนส์สัมผัส บอช แอนด์ ลอมบ์

อัลตรา วันเดย์ เดลี่ดิสโพสซิเบิล

ชนิด รายวัน / บรรจุ 30 ชิ้น

BL(VC)-UTOD-294-22

มีปริมาณน้ำ 55%
มีปริมาณน้ำ 55%
ค่าการแพร่ผ่านออกซิเจน 134Dk/t ณ จุดกึ่งกลางเลนส์ที่ -3.00D
ค่าการแพร่ผ่านออกซิเจน 134Dk/t ณ จุดกึ่งกลางเลนส์ที่ -3.00D
การป้องกันรังสี UV อย่างน้อย 95% UVB และ 50% UVA*
การป้องกันรังสี UV อย่างน้อย 95% UVB และ 50% UVA*
ความยืดหยุ่นของเลนส์ 0.5 MPa
ความยืดหยุ่นของเลนส์ 0.5 MPa
รัศมีความโค้ง 8.6 มม
รัศมีความโค้ง 8.6 มม
*คอนแทคเลนส์มีส่วนผสมของสารป้องกันรังสี UV แต่ไม่สามารถใช้ทดแทนการใส่แว่นตากันแดดได้ เพราะคอนแทคเลนส์นั้นไม่สามารถครอบคลุมดวงตา และ บริเวณโดยรอบทั้งหมด จึงควรที่จะสวมแว่น
*คอนแทคเลนส์มีส่วนผสมของสารป้องกันรังสี UV แต่ไม่สามารถใช้ทดแทนการใส่แว่นตากันแดดได้ เพราะคอนแทคเลนส์นั้นไม่สามารถครอบคลุมดวงตา และ บริเวณโดยรอบทั้งหมด จึงควรที่จะสวมแว่น

ข้อมูลทางเทคนิค


วัสดุที่ใช้ในการผลิต (Material) kalifilcon A
เทคโนโลยี (Technology)
MoistureSeal® Technology + ComfortFeel Technology
ปริมาณน้ำ (Water Content)
 55%
ค่าการแพร่ผ่านออกซิเจน ณ จุดกึ่งกลางเลนส์ที่ -3.00D (Oxygen Transmission)
134 Dk
รัศมีความโค้ง (Base Curve)
 8.6 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)
14.2 มม.
ความหนาที่กึ่งกลางของเลนส์ที่ -3.00D
(Center Thickness)  
 0.08 มม.
ค่าสายตา (Power)
ครอบคลุมค่าสายตาตั้งแต่ -0.50 Diopter ถึง -12.00 Diopter

ตั้งแต่ค่าสายตา 0.50D ถึง -6.00D เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.25 Diopter

ตั้งแต่ค่าสายตา -6.50D ถึง -12.00D เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.50 Diopter
สีของเลนส์ (Visibility Tint)

 สีฟ้าอ่อน (Tinted Blue)

ระยะเวลาการใช้งาน (Modality)
ไม่เกิน 1 วัน
ป้องกันยูวี (UV Protection)
 มีสารป้องกันยูวี*
ความยืดหยุ่นของเลนส์ (Modulus)
0.5 MPa
ขนาดบรรจุ (Pack Size)
 30 ชิ้น / กล่อง
หมายเหตุ
*คอนแทคเลนส์มีส่วนผสมของการป้องกันรังสี UVA อย่างน้อย 50% และ UVB 95% แต่ไม่สามารถใช้ทดแทนการใส่แว่นตากันแดดได้ เพราะคอนแทคเลนส์นั้นไม่สามารถครอบคลุมดวงตา และ บริเวณโดยรอบทั้งหมด จึงควรที่จะสวมแว่นกันแดดคู่ไปด้วย


ข้อกำหนดการใช้

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 98 ห้อง 1909-12 ชั้น 19 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทรศัพท์ 0-2643-7888 โทรสาร 0-2643-7889


คำเตือน 

การใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ผิดวิธี มีความเสี่ยงต่อการอักเสบ หรือการติดเชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียตาอย่างถาวรได้ 


คำแนะนำ 

การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์ หรือผู้ประกอบการโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น 


ข้อห้ามใช้ 

1. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาที่กำหนด 

2. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น 

3. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอนถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม ควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน 


ข้อควรระวัง 

1. ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตา ไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใช้เลนส์สัมผัส 

2. ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุกสามเดือน 

3. ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้ 

4. ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเลนส์ 

5. หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บ หรือปวดตาเป็นอย่างมากร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมากหรือตาแดงให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันที และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว 

6. ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชำรุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน  


อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้   

ฆพ.173/2566 BL(VC)-UTOD-294-22

- แชร์ -

Close
เข้าสู่ระบบ